Home

Copyright © Privacybeleid


Alles over Rooibos:   Wat is Rooibos   Geschiedenis Bij iedere bestelling wordt  € 3,95 (incl. Btw) verzendkosten in rekening gebracht.  Bestellingen boven € 50,– worden franco verzonden.


Kijk op onze website

www.beefspecialties.nl en volg ons op:

Disclaimer

Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Nature’s Valley. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een electronisch (computer-)netwerk.
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de site van Rooibos verder genoemd: 'de site') besteden, is het mogelijk dat de informatie op de site onvolledig c.q. onjuist is, omdat wij afhankelijk zijn van informatie van derden.

De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te alle tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd. Wij staan er niet voor in dat de informatie op de site geschikt is voor het doel, waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.